top of page

Privacystatement

José van Dalen, gevestigd aan de Nieuwstraat 56, 2266 AE Leidschendam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

José van Dalen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw activiteiten op de website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

 

José van Dalen verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om te informeren over wijzigingen van diensten

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een correcte administratie voor de Belastingdienst

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen gemaakt op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Bewaartermijnen

 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (7 jaar voor wettelijke verplichting)

 • Contactgegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden, maximaal twee jaar na laatste contact indien geen relatie meer bestaat

 • Analytische gegevens van websitebezoek (14 maanden, op basis van toestemming)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden gedeeld met derden alleen indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te garanderen. Josévan Dalen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Voor informatie over het gebruik van cookies wordt verwezen naar het Cookiebeleid.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken. Verzoeken kunnen worden gestuurd naar jose@josevandalen.com. Binnen vier weken wordt op jouw verzoek gereageerd.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

José van Dalen neemt de beveiliging van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, en andere ongewenste handelingen tegen te gaan. Bij vragen of vermoedens van misbruik, neem contact op via jose@josevandalen.com.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 april 2024

bottom of page